post

Problema sa Pera? 20 Financial Mistakes na maaaring Nagagawa mo

English Version (Click Here)

Sabi ni Will Rogers, “hindi ang hindi natin alam ang nakapapahamak sa atin kundi ang nalalaman natin na hindi naman totoo.” Sa ating paglaki, natututunan natin ang mga gawain o habits na tumatagal habang buhay at, habang ang iba ay nakapagbibigay ng kasiyahan at kasaganaan sa pagdaan ng panahon, ang iba naman ay nakasisira sa atin. Ano nga ba ang magagawa natin tungkol sa mga iyon? Simple! Alamin natin ang mga bad habits at pag-aralan ang mga mas-makabubuting gawain para ipalit sa mga iyon! Kung gusto mong malaman ang mga pinakamasasamang financial mistakes na maaaring nagagawa mo, basahin mo lang ang listahang ito para maiwasan ang mga problema sa pera na dala nila!

[Read more…]

post

Money Problems? The 20 Financial Mistakes You Might be Making

Tagalog Version (Click Here)

Will Rogers said that “it isn’t what we don’t know that gives us trouble, it’s what we know that ain’t so.” Growing up, we learn many habits that will last us all our lives and, while some habits can bring happiness and financial success over time, others however, slowly lead to ruin. What can we do about those? Simple! We identify the bad habits and THEN we learn better habits to take their place! If you want to know some of the worst financial mistakes that you might be making then read this list to avoid them and the money problems that they bring!

[Read more…]

post

10 Wealth Quotes – Magsikap at Umasenso (Tagalog Translations)

English Version (Click Here)
1. “The indispensable first step to getting the things you want out of life is this; decide what you want.” – Ben Stein
(And pinakauna mong kailangang gawin para makamit mo ang mga gusto mo sa buhay ay ito; itakda mo kung ano ang gusto mo.)

Kung wala kang malinaw na pangarap, simple lang ang kalalabasan mo: Dahil wala kang pinatutunguhan, magpapagod ka lang para manatiling buhay.

2. “Don’t worry about what other people think, there will always be people who want to see you fail, because they can’t succeed.” – Source Unknown
(Huwag mong alalahanin ang iniisip ng iba, maraming tao ang gusto kang makitang mabigo dahil hindi nila kayang magtagumpay.)

Kung nagsikap at umasenso ka, lalaitin ka ng iba dahil mas-magaling ka. Kung hindi maganda ang kinadatnan ng iyong buhay, lalaitin ka pa rin ng iba dahil nabigo ka at mamaliitin ka nila para maipagmalaki nila ang kanilang sarili. Kung nakisabay ka naman sa iba, mararamdaman mo ang pinakamasamang resulta sa lahat: pupunahin ka ng iyong puso dahil iniwan mo ang iyong mga pangarap.

[Read more…]

post

10 Wealth Quotes – Strive for the Best

Tagalog Version (Click Here)
1. “The indispensable first step to getting the things you want out of life is this; decide what you want.” – Ben Stein

If you don’t have clear goals, the outcome of your life will be simple: Since you’re going nowhere, you’ll just end up merely working to survive.

 

2. “Don’t worry about what other people think, there will always be people who want to see you fail, because they can’t succeed.” – Source Unknown

If you do well in life, people will criticize you for doing better. If you don’t do well, people will criticize you for being a failure and mock you to feel better about themselves. If you stay on the same level as everyone else, you’ll feel the worst outcome of all: your own heart with criticize you for giving up on your dreams.

[Read more…]

post

Paano Lutasin ang kahit-anong Problema

English Version (Click Here)

Lahat tayo ay may haharaping suliranin at minsan may mga problemang lalabas na mukhang masyadong mahirap lutasin. Buti na lang maraming paraan para makaalis sa masamang sitwasyon at walang-hanggan ang mga paraan upang lagpasan ang kahit anong hadlang. Ang kailangan mo lang malaman ay ang paraan kung paano ito mahahanap.

 

Ano ang pinoproblema mo?

Masyadong stressful o nakakabagot ang iyong trabaho at gusto mong umalis… pero wala kang mahanap na mas-mabuting pagtratrabahuhan.

Pangarap mong magpayaman para tumira sa mas-magandang bahay, kumain ng masustansyang pagkain, at mag-aral ang mga anak mo sa mas-mabubuting paaralan… pero nanggaling ka sa mahirap na pamilya at hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin.

Pangarap mong maglakbay, makatulong sa mahihirap, o sundan ang iba mo pang pangarap sa buhay… pero nakatali ka sa iyong mga napakaraming responsibilidad.

“Paano ako makakahanap ng mas-magandang trabaho? Paano ako yayaman? Paano ko masusundan ang aking pangarap?” Kung tinanong mo iyon kay Robert H. Schuller, isang pastor, motivational speaker, at may akda ng mga libro kagaya ng Tough Times Never Last, but Tough People do!, sasagutin ka niya ng kakaibang tanong:

[Read more…]

post

How to solve almost ANY Problem

Tagalog Version (Click Here)

We all face difficulties in life and sometimes we come across certain problems that seem far too difficult to handle. Fortunately, there are multiple ways out of any tough situation and infinite ways through and around every obstacle. The trick is simply learning how to find it.

 

So what ails you?

Your job is too stressful or boring and you want to get out of it… but you can’t find anything better.

You want to get rich in order to live in a better house, eat good food, and send your children to excellent schools… but you came from a poor family and you don’t know what to do.

You want to travel, help the poor to rise above poverty, or follow your life’s dream… but you’re too tied down by your responsibilities.

“How do I get a better job? How can I get rich? How can I follow my dreams?” If you asked Robert H. Schuller the pastor, motivational speaker, and author of books like “Tough Times Never Last, but Tough People do!”, he’ll answer you with a strange question:

[Read more…]

post

31 Self Improvement Tips para Magbago ng Kapalaran

English Version (Click Here)

Gaya ng kapag naging bihasa ka sa laws of physics at aerodynamics kakayanin mong lumipad, kapag natutunan at naging bihasa ka sa mga tuntunin ng buhay, mas-marami kang makakamit kaysa sa iba. Kapag pangarap mong makamit ang lahat ng iyong makakaya, kailangan mong alamin itong 31 self improvement tips na ito:

 

Para sa Mas-mabuting Kinabukasan
  1. Maging responsable para sa iyong Kapalaran

Ano ang palaging ginagawa ng mga UNSUCCESSFUL? Palagi nilang sinisisi ang ibang tao at palagi silang may palusot, lalo na sa kanilang sariling kasalanan at masamang habits. Palaging ang boss nila, ang ekonomiya, o ang gubyerno ang may kasalanan. Dahil hindi nila inaamin ang SARILI nilang pagkakamali, hinihintay lang nilang magbago ang mundo at hindi nila naiintindihan na sila ang may kakayanang magpaasenso sa kanilang sarili. Kung pangarap mong umasenso, dapat alalahanin mo na IKAW ang responsable sa iyong kapalaran.

  1. Magtakda ng MALAKING Layunin

Sabi ko nga sa isa kong article, ang nabubuhay ng walang layunin ay nagsasayang ng buhay para sa wala. Kung inuubos mo ang panahon mo sa pag-aalala at pag-react sa mga problemang palagi na lang sumusulpot, malalaman mo na lang na nasa katapusan ka na pala ng buhay mo at nagsisisi na wala kang mabuting nakamit.

[Read more…]

post

31 Self Improvement Tips to change your Destiny

Tagalog Version (Click Here)

Similar to how mastering the laws of physics and aerodynamics can allow you to fly, learning and mastering the laws of daily life will let you accomplish far more than those who don’t. If you wish to achieve your full potential, then here are 31 self improvement tips you should learn and remember:

 

For a Better Future
  1. Take Responsibility for Your Life

What do most UNSUCCESSFUL people have in common? They love blaming others and making excuses, especially for their own mistakes and bad habits. It’s always their boss’ fault, the economy’s fault, their government’s fault. Since they never admit to their OWN faults, they keep waiting for the world to change and they never realize that they personally hold the key to bettering their lives. If you want to someday become successful, then you must remember that YOU are the only one in charge of your destiny.

  1. Set BIG Goals

Like I said in a previous article, those who live without setting any definite goals waste their lifetimes achieving nothing worthwhile. If you spend your time worrying and reacting to the problems that keep popping up every now and then, you’ll wake up on your deathbed realizing and regretting that you’ve never really lived.

[Read more…]

post

Ang Sikreto ng mga Matagumpay: Pagplano at Pag-iisip para sa Kinabukasan

English Version (Click Here)

Pwede kang mabuhay ng matagumpay, o pwede kang mabuhay ng walang katuturan. Paano mo malalaman kung alin ang iyong makakamit? Ito ang isang paraan: Kapag mas-malayo sa hinaharap ang pinag-iisipan o pinagplaplanuhan mo, malamang magiging matagumpay ka.

Marami sa atin ang iniisip na edukasyon, pagiging anak-mayaman, talino, atbp. lamang ang nagbibigay-tagumpay, pero ayon sa research ni Dr. Edward Banfield, hindi iyon totoo. Matapos pag-aralan ang napakaraming matagumpay o mayaman na tao, nakita niya na ang pinakamahalagang bagay ay ang isang paraan ng pag-iisip: Ang mga matagumpay sa buhay ay may mas-matagal na “time perspective.” (Mainam na basahin mo ang BrianTracy.com Article na ito)

Ano nga ba iyon? Simple lang: Ang mga nagtatagumpay sa buhay ay nag-iisip tungkol sa kanilang kinabukasan. Pinag-iisipan nila ang kapalaran nila sa bawat desisyon at planong ginagawa nila, habang ang mga hindi successful ay nag-iisip lang tungkol sa panandaliang katuwaan at nakakalimutan nila ang mga negatibong epekto ng kanilang mga ginagawa.
[Read more…]

post

The Achiever’s Secret: Long Term Goals and Long Term Thinking

Tagalog Version (Click Here)

You can live a fulfilling life of success and achievement, or you can live in mediocrity. How do you tell which one you’ll have? Here’s one way: The longer your timeframe when planning (like making long term goals) and making decisions, the higher your chances of becoming successful.

Many of us think that things like educational attainment, being born into a rich family, intelligence, etc. are the only factors that lead to success, yet Dr. Edward Banfield found otherwise. After studying a lot of financially successful people, he discovered that the most important factor is a particular way of thinking: Those who are successful tend to have a longer “time perspective.” (You can read more about it here on this BrianTracy.com Article)

What does that mean? It’s simple: high-achievers think long-term. Successful people think further into the future when making plans and daily choices, and by contrast, unsuccessful people tend to only think about short-term enjoyment and forget about the long term negative consequences.
[Read more…]

Click here to connect!