post

Ang Isang Tanong para Makatipid ng Pera

English Version (Click Here)

“No man is rich whose expenditure exceeds his means; and no one is poor whose incomings exceed his outgoings.” – Thomas Chandler Haliburton

(Walang mayaman kapag ang gastos ay nakahihigit sa kakayahan; at walang mahirap kapag ang kita ay nakahihigit sa gastusin.)

Noong nakaraang linggo pumunta ako sa SM Aura, Market Market, at Bonifacio High Street para bumili ng ceramic non-stick frying pan para sa aking pamilya. Noong namimili ako, naisip ko ang mga bagay na gusto kong bilhin para sa sarili. Doon ko natutunan ang aral dito.

[Read more…]

post

The One Question that can Save Money

Tagalog Version (Click Here)

“No man is rich whose expenditure exceeds his means; and no one is poor whose incomings exceed his outgoings.” – Thomas Chandler Haliburton

Last Sunday I went to the SM Aura, Market Market, and Bonifacio High Street area to buy a ceramic non-stick frying pan for my family. While shopping, I thought of the things I wanted to buy for myself. That was when I learned the lesson here.

[Read more…]

post

Problema sa Pera? 20 Financial Mistakes na maaaring Nagagawa mo

English Version (Click Here)

Sabi ni Will Rogers, “hindi ang hindi natin alam ang nakapapahamak sa atin kundi ang nalalaman natin na hindi naman totoo.” Sa ating paglaki, natututunan natin ang mga gawain o habits na tumatagal habang buhay at, habang ang iba ay nakapagbibigay ng kasiyahan at kasaganaan sa pagdaan ng panahon, ang iba naman ay nakasisira sa atin. Ano nga ba ang magagawa natin tungkol sa mga iyon? Simple! Alamin natin ang mga bad habits at pag-aralan ang mga mas-makabubuting gawain para ipalit sa mga iyon! Kung gusto mong malaman ang mga pinakamasasamang financial mistakes na maaaring nagagawa mo, basahin mo lang ang listahang ito para maiwasan ang mga problema sa pera na dala nila!

[Read more…]

post

Money Problems? The 20 Financial Mistakes You Might be Making

Tagalog Version (Click Here)

Will Rogers said that “it isn’t what we don’t know that gives us trouble, it’s what we know that ain’t so.” Growing up, we learn many habits that will last us all our lives and, while some habits can bring happiness and financial success over time, others however, slowly lead to ruin. What can we do about those? Simple! We identify the bad habits and THEN we learn better habits to take their place! If you want to know some of the worst financial mistakes that you might be making then read this list to avoid them and the money problems that they bring!

[Read more…]

post

10 Wealth Quotes – Magsikap at Umasenso (Tagalog Translations)

English Version (Click Here)
1. “The indispensable first step to getting the things you want out of life is this; decide what you want.” – Ben Stein
(And pinakauna mong kailangang gawin para makamit mo ang mga gusto mo sa buhay ay ito; itakda mo kung ano ang gusto mo.)

Kung wala kang malinaw na pangarap, simple lang ang kalalabasan mo: Dahil wala kang pinatutunguhan, magpapagod ka lang para manatiling buhay.

2. “Don’t worry about what other people think, there will always be people who want to see you fail, because they can’t succeed.” – Source Unknown
(Huwag mong alalahanin ang iniisip ng iba, maraming tao ang gusto kang makitang mabigo dahil hindi nila kayang magtagumpay.)

Kung nagsikap at umasenso ka, lalaitin ka ng iba dahil mas-magaling ka. Kung hindi maganda ang kinadatnan ng iyong buhay, lalaitin ka pa rin ng iba dahil nabigo ka at mamaliitin ka nila para maipagmalaki nila ang kanilang sarili. Kung nakisabay ka naman sa iba, mararamdaman mo ang pinakamasamang resulta sa lahat: pupunahin ka ng iyong puso dahil iniwan mo ang iyong mga pangarap.

[Read more…]

post

10 Wealth Quotes – Strive for the Best

Tagalog Version (Click Here)
1. “The indispensable first step to getting the things you want out of life is this; decide what you want.” – Ben Stein

If you don’t have clear goals, the outcome of your life will be simple: Since you’re going nowhere, you’ll just end up merely working to survive.

 

2. “Don’t worry about what other people think, there will always be people who want to see you fail, because they can’t succeed.” – Source Unknown

If you do well in life, people will criticize you for doing better. If you don’t do well, people will criticize you for being a failure and mock you to feel better about themselves. If you stay on the same level as everyone else, you’ll feel the worst outcome of all: your own heart with criticize you for giving up on your dreams.

[Read more…]

post

Paano Lutasin ang kahit-anong Problema

English Version (Click Here)

Lahat tayo ay may haharaping suliranin at minsan may mga problemang lalabas na mukhang masyadong mahirap lutasin. Buti na lang maraming paraan para makaalis sa masamang sitwasyon at walang-hanggan ang mga paraan upang lagpasan ang kahit anong hadlang. Ang kailangan mo lang malaman ay ang paraan kung paano ito mahahanap.

 

Ano ang pinoproblema mo?

Masyadong stressful o nakakabagot ang iyong trabaho at gusto mong umalis… pero wala kang mahanap na mas-mabuting pagtratrabahuhan.

Pangarap mong magpayaman para tumira sa mas-magandang bahay, kumain ng masustansyang pagkain, at mag-aral ang mga anak mo sa mas-mabubuting paaralan… pero nanggaling ka sa mahirap na pamilya at hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin.

Pangarap mong maglakbay, makatulong sa mahihirap, o sundan ang iba mo pang pangarap sa buhay… pero nakatali ka sa iyong mga napakaraming responsibilidad.

“Paano ako makakahanap ng mas-magandang trabaho? Paano ako yayaman? Paano ko masusundan ang aking pangarap?” Kung tinanong mo iyon kay Robert H. Schuller, isang pastor, motivational speaker, at may akda ng mga libro kagaya ng Tough Times Never Last, but Tough People do!, sasagutin ka niya ng kakaibang tanong:

[Read more…]

post

How to solve almost ANY Problem

Tagalog Version (Click Here)

We all face difficulties in life and sometimes we come across certain problems that seem far too difficult to handle. Fortunately, there are multiple ways out of any tough situation and infinite ways through and around every obstacle. The trick is simply learning how to find it.

 

So what ails you?

Your job is too stressful or boring and you want to get out of it… but you can’t find anything better.

You want to get rich in order to live in a better house, eat good food, and send your children to excellent schools… but you came from a poor family and you don’t know what to do.

You want to travel, help the poor to rise above poverty, or follow your life’s dream… but you’re too tied down by your responsibilities.

“How do I get a better job? How can I get rich? How can I follow my dreams?” If you asked Robert H. Schuller the pastor, motivational speaker, and author of books like “Tough Times Never Last, but Tough People do!”, he’ll answer you with a strange question:

[Read more…]

post

31 Self Improvement Tips para Magbago ng Kapalaran

English Version (Click Here)

Gaya ng kapag naging bihasa ka sa laws of physics at aerodynamics kakayanin mong lumipad, kapag natutunan at naging bihasa ka sa mga tuntunin ng buhay, mas-marami kang makakamit kaysa sa iba. Kapag pangarap mong makamit ang lahat ng iyong makakaya, kailangan mong alamin itong 31 self improvement tips na ito:

 

Para sa Mas-mabuting Kinabukasan
  1. Maging responsable para sa iyong Kapalaran

Ano ang palaging ginagawa ng mga UNSUCCESSFUL? Palagi nilang sinisisi ang ibang tao at palagi silang may palusot, lalo na sa kanilang sariling kasalanan at masamang habits. Palaging ang boss nila, ang ekonomiya, o ang gubyerno ang may kasalanan. Dahil hindi nila inaamin ang SARILI nilang pagkakamali, hinihintay lang nilang magbago ang mundo at hindi nila naiintindihan na sila ang may kakayanang magpaasenso sa kanilang sarili. Kung pangarap mong umasenso, dapat alalahanin mo na IKAW ang responsable sa iyong kapalaran.

  1. Magtakda ng MALAKING Layunin

Sabi ko nga sa isa kong article, ang nabubuhay ng walang layunin ay nagsasayang ng buhay para sa wala. Kung inuubos mo ang panahon mo sa pag-aalala at pag-react sa mga problemang palagi na lang sumusulpot, malalaman mo na lang na nasa katapusan ka na pala ng buhay mo at nagsisisi na wala kang mabuting nakamit.

[Read more…]

post

31 Self Improvement Tips to change your Destiny

Tagalog Version (Click Here)

Similar to how mastering the laws of physics and aerodynamics can allow you to fly, learning and mastering the laws of daily life will let you accomplish far more than those who don’t. If you wish to achieve your full potential, then here are 31 self improvement tips you should learn and remember:

 

For a Better Future
  1. Take Responsibility for Your Life

What do most UNSUCCESSFUL people have in common? They love blaming others and making excuses, especially for their own mistakes and bad habits. It’s always their boss’ fault, the economy’s fault, their government’s fault. Since they never admit to their OWN faults, they keep waiting for the world to change and they never realize that they personally hold the key to bettering their lives. If you want to someday become successful, then you must remember that YOU are the only one in charge of your destiny.

  1. Set BIG Goals

Like I said in a previous article, those who live without setting any definite goals waste their lifetimes achieving nothing worthwhile. If you spend your time worrying and reacting to the problems that keep popping up every now and then, you’ll wake up on your deathbed realizing and regretting that you’ve never really lived.

[Read more…]

Click here to connect!