post

Hindi ka Swerte… at Mabuti Iyon

English Version (Click Here)

“Diligence is the mother of good luck.” (Kasipagan ang ina ng Swerte.) – Benjamin Franklin

Makikita mo ang maswerteng tao sa paligid mo. Mayroon silang mayayamang magulang, magaling sila sa sports, at palagi silang nakakakuha ng matataas na grades sa iskwelahan. Karamihan naman sa atin ay ordinaryo lamang.Wala tayong napakayamang magulang, hindi tayo magaling sa sports, at pasang-awa lamang tayo sa exams. Para sa karamihan satin, mas-malala pa dahil nakapasan ang maraming kakulangan at ang buhay ay parang puro paghihirap lamang.

Siguro naramdaman mo naman iyon. Nag-aral ka para sa exams at halos hindi ka parin pumasa sa test. Nagsisikap ka sa trabaho at hindi ka pa rin napromote. Sinusubukan mong umasenso ang negosyo mo pero hindi pa rin dumadami ang iyong benta. Habang ginagawa mo iyon, ang ibang tao naman ay parang nadadalian lamang sa buhay. Sa iba lang talaga napupunta ang swerte diba?

Alam mo, sana bigyan din ako ng swerte ng isang billion-dollar business bukas. Gusto ko ring maging maswerte at maging world champion athlete. Diba ganoon naman gumagana ang swerte? Gigising ka na lang at may nabuo ka na palang multinational corporation mula sa wala, nanalo ka sa world title fight ng hindi ka man lang umaalis sa iyong upuan, o mula fast food worker magiging real estate billionaire ka sa isang araw dahil “sinuwerte” ka.

Sayang lang at hindi nangyayari iyon. Ano nga ba ang magagawa natin?

[Read more…]

post

You’re not Lucky… and that’s a Good Thing

Tagalog Version (Click Here)

“Diligence is the mother of good luck.” – Benjamin Franklin

You see lucky people everywhere. They have rich parents, they are good at sports, and they nearly always get good grades in school. Most of us, however, are just ordinary. We don’t have rich parents, we’re not very good at sports, and we barely pass our exams. For a lot more of us, it’s even worse as we’re often saddled with disadvantages and life often feels like an uphill climb.

You probably know what it’s like. You study hard for your exams and you barely pass that test. You work hard at your job and you still don’t get promoted. You try to improve your business yet sales don’t increase one bit. While you’re doing all that, other people seem to just glide through life. Some people just have all the luck, right?

You know, I wish luck will give me a billion-dollar business tomorrow. I also want to get lucky and become a world champion athlete as well. I mean, that how most people think luck works right? You wake up one day and you suddenly built a multinational corporation from thin air, you suddenly won the world title fight without ever leaving your couch, or you go from fast food worker to a real estate billionaire in a day because you got “lucky.”

Sadly, that doesn’t happen. So what can we do about it?

[Read more…]

Click here to connect!