post

Ang Presyo ng Kamangmangan: Pagsayang ng Oras, Pagod, at Oportunidad

English Version (Click Here)

“Kung iniisip mo na mahal ang maging edukado, subukan mong maging mangmang.”

– Derek Bok

 

Noong preschool ako (mga isa o dalawang taon bago maging grade 1) naaalala ko ang isang assignment na ibinigay sa amin ng guro bago kami umuwi:

“Kumuha kayo ng isang papel at magsulat ng mga numero!”

 

Pumunit ako ng isang papel at nagsimula akong magsulat. Sa aking pagkasigasig, nagsulat ako ng higit sa 100 bago ko ipinasa ang aking papel. Isang salita lamang ang sinabi sa akin ng guro:

Labis” (superfluous) at ibinalik niya sa akin ang papel.

 

Noong kabataan ko, hindi ko alam kung ano ang ibig-sabihin ng salitang iyon… pero dahil binalik niya sa akin ang papel, inakala ko na kulang pa ang sinulat ko kaya patuloy akong nagsulat.

Paglipas ng ilang minuto, halos lahat ng mga kaklase ko ay nagpasa na ng papel at nagsiuwian. Dahil ang papel ko ay hindi pa rin tinatanggap, patuloy akong nagsulat hanggang sinundo ako ng mga magulang ko sa classroom.

Inakala ko pa rin na hindi pa ako tapos.
[Read more…]

Click here to connect!