post

Mula Jeepney Driver hanggang maging Milyonaryo: Pag-Invest para Yumaman, kahit Maliit ang Kita

ENGLISH Version (Click Here)
Alam mo ba na ang mga Jeepney Driver ay pwedeng maging MILYONARYO?

Oo, alam ko na isa sila sa mga pinakamahirap sa Pilipinas at ang kinikita nila ay nasa P300-400 kada araw… pero huwag mong mamaliitin yon.

Kaya nilang maging milyonaryo kahit ganoon lang ang kinikita nila, at alam mo ba na…?

KAYA MO RIN.
“Palaging mukhang imposible hanggang may makagawa nito.”
– Nelson Mandela
Bago tayo magsimula, eto ang isang quiz:

[Read more…]

post

From Jeepney Driver to Millionaire: Investing for Wealth, even on a Low Income

TAGALOG Version (Click Here)

Did you know that Jeepney Drivers can become millionaires?

Yes, I know they’re some of the poorest people in the Philippines and that they earn around P300-400 (around $7) a day on average… but never underestimate that.

They CAN become millionaires even with that income, and you know what…?

YOU CAN TOO.
“It always seems impossible until it’s done.”
– Nelson Mandela
Before we begin, here’s a little quiz:

[Read more…]

Click here to connect!