post

“Bakit hindi ko makamit ang Tagumpay?” Pitong dahilan kung bakit ikaw ay Nabibigo

English Version (Click Here)

“Magsikap ka at ikaw ay magtatagumpay.” Ilan nga ba sa atin ang nakarinig at sumunod doon sa payong iyon at umasa dito? Nagoovertime ka at nagdadagdag ng oras sa trabaho para makakuha pa ng extrang pera. Pagod at stressed ka sa pagtrabaho araw-araw, pero parang walang nagbabago. Tinanong mo na ba sa sarili mo “bakit hindi ko pa makamit ang tagumpay?” Kahit napakahalaga ng pagsisikap at seryosong pagpupunyagi ay kailangan, ang realidad ay mas-komplikado. Ito ang pitong dahilan kung bakit hindi mo pa nakakamit ang tagumpay.

[Read more…]

post

“Why am I not successful?” 7 reasons why you might be Failing

Tagalog Version (Click Here)

“Work hard and you’ll become successful.” How many of us have heard that advice and followed it hoping that it’d work? You work overtime and you put in extra hours to get some extra cash. You’re tired and stressed from working hard day after day, yet nothing seems to change. “Why am I not successful yet” you ask? While hard work and serious effort is indeed important, reality is far more complex. Here are seven reasons why you still haven’t made it.

[Read more…]

post

Looking for good Nonfiction Books? Read these next!

Learning new things every day is one of the best habits you can ever develop, and the quickest way to do that is by reading and learning from the lives and experiences of others. If you’re looking for some good nonfiction books to read next, then check out our list here for some ideas!

[Read more…]

post

Sisirain ba ng Pagmamalasakit at Pag-Asenso mo ang iyong Pamilya?

English Version (Click Here)

“Bakit kami magsisikap kung bibigyan mo pa rin naman kami ng libre?” Ihanda mo muna ang sarili mo dahil baka masakit ang aral na ito kapag ikaw umasenso na sa buhay (o aasenso pa lang). Kahit ang kayamanan at pag asenso ay magbibigay sa iyo ng kakayanang makatulong sa iba (sa kamag-anak, kaibigan, at pulubi), ang sobra sobrang pagtulong ay nakakasama. Imbis na bigyan mo sila ng pakpak para makalipad, baka pinapaasa mo lamang sila sa iyong limos.

“In general, I am opposed to giveaways and handouts. They take away initiative and responsibility from people. If people know that things can be received ‘free,’ they tend to spend their energy and skill chasing the ‘free’ things rather than using the same energy and skill to accomplish things on their own. Handouts encourage dependence rather than self-help and self-confidence.” – Muhammad Yunus, Creating a World Without Poverty

(Madalas, umaayaw ako sa pagbibigay ng limos. Inaalis nito ang pagkukusa at responsibilidad ng mga tao. Kung alam nila na ang ilang bagay ay makukuha ng ‘libre,’ madalas gagamitin nila ang lakas at galing nila sa paghahanap ng mga ‘libreng’ bagay kaysa gamitin ang parehong lakas at galing para makamit ang mga gusto nila gamit ang sarili nilang pagsisikap. Ang limos ay humihimok ng pagpapasustento kaysa sa pagtulong sa sarili at pagpapalakas ng loob.)

[Read more…]

post

Will your Kindness and Financial Success destroy your family?

Tagalog Version (Click Here)

“Why should we work hard when you’ll give us free stuff anyway?” Buckle down for a moment as this might be a painful lesson if you’re already financially successful (or on the way there). Even though wealth and financial success allows you to help others (family, friends, and beggars) more easily, too much of it can backfire. Instead of giving them wings to fly, you might make them dependent on your handouts.

“In general, I am opposed to giveaways and handouts. They take away initiative and responsibility from people. If people know that things can be received ‘free,’ they tend to spend their energy and skill chasing the ‘free’ things rather than using the same energy and skill to accomplish things on their own. Handouts encourage dependence rather than self-help and self-confidence.” – Muhammad Yunus, Creating a World Without Poverty

[Read more…]

post

Paglikha ng Bundok: Limang Rason para sa Mangarap ng Lubos

English Version (Click Here)

May kasabihan tayong mga pinoy na “libre lang ang mangarap.” Kahit maganda ang mga salita, ang kasalukuyang kahulugan nito ay nagsasabi na kahit pwede kang mangarap ng lubos, napakahirap nitong gawin kaya huwag mo na lang subukan. Kahit pangarap nating maging mayaman at matagumpay, hindi ito mangyayari kaya dapat tanggapin na lang natin ang “ordinaryong” pamumuhay. Kung pinanganak tayong mahirap, kailangan tanggapin na lang natin ito at tayo’y MANATILING mahirap.

Pero paano nga naman kung pangarap mo talagang maging matagumpay? Kung ganoon, kakailanganin mo ng kahanga-hangang pangarap para makamit iyon! Libre nga ang mangarap… at libre din mag-isip, magplano, at maghanap ng paraan para makamit ito.

“If you limit your choice only to what seems possible or reasonable, you disconnect yourself from what you truly want, and all that’s left is a compromise.”-Robert Fritz

(Kung itinakda mo ang pagpipilian mo sa kung ano lang ang mukhang posible o reasonable, itinataboy mo ang sarili mo sa tunay na gusto mo, at ang matitira lamang ay ang pagkompromiso.)

[Read more…]

post

Building Mountains: 5 Reasons to Dream BIG

Tagalog Version (Click Here)

There’s an old Filipino saying “libre lang ang mangarap” and it translates to “it’s free to dream.” While it sounds nice on paper, these days it implies that while you can dream big all you want, achieving your dreams is too difficult or impossible so you should never even try. While we wish we were rich and successful, it won’t happen and we’ll have to settle for an “ordinary” life instead. If we were born poor, we’ll just have to accept it and STAY poor.

Well what if you really DO want to become successful? Well then you need to have BIG dreams in order to achieve it! It’s free to dream… and it’s also free to think, plan, and find the way to achieve those dreams!

“If you limit your choice only to what seems possible or reasonable, you disconnect yourself from what you truly want, and all that’s left is a compromise.”-Robert Fritz

[Read more…]

post

Hindi ka Swerte… at Mabuti Iyon

English Version (Click Here)

“Diligence is the mother of good luck.” (Kasipagan ang ina ng Swerte.) – Benjamin Franklin

Makikita mo ang maswerteng tao sa paligid mo. Mayroon silang mayayamang magulang, magaling sila sa sports, at palagi silang nakakakuha ng matataas na grades sa iskwelahan. Karamihan naman sa atin ay ordinaryo lamang.Wala tayong napakayamang magulang, hindi tayo magaling sa sports, at pasang-awa lamang tayo sa exams. Para sa karamihan satin, mas-malala pa dahil nakapasan ang maraming kakulangan at ang buhay ay parang puro paghihirap lamang.

Siguro naramdaman mo naman iyon. Nag-aral ka para sa exams at halos hindi ka parin pumasa sa test. Nagsisikap ka sa trabaho at hindi ka pa rin napromote. Sinusubukan mong umasenso ang negosyo mo pero hindi pa rin dumadami ang iyong benta. Habang ginagawa mo iyon, ang ibang tao naman ay parang nadadalian lamang sa buhay. Sa iba lang talaga napupunta ang swerte diba?

Alam mo, sana bigyan din ako ng swerte ng isang billion-dollar business bukas. Gusto ko ring maging maswerte at maging world champion athlete. Diba ganoon naman gumagana ang swerte? Gigising ka na lang at may nabuo ka na palang multinational corporation mula sa wala, nanalo ka sa world title fight ng hindi ka man lang umaalis sa iyong upuan, o mula fast food worker magiging real estate billionaire ka sa isang araw dahil “sinuwerte” ka.

Sayang lang at hindi nangyayari iyon. Ano nga ba ang magagawa natin?

[Read more…]

post

You’re not Lucky… and that’s a Good Thing

Tagalog Version (Click Here)

“Diligence is the mother of good luck.” – Benjamin Franklin

You see lucky people everywhere. They have rich parents, they are good at sports, and they nearly always get good grades in school. Most of us, however, are just ordinary. We don’t have rich parents, we’re not very good at sports, and we barely pass our exams. For a lot more of us, it’s even worse as we’re often saddled with disadvantages and life often feels like an uphill climb.

You probably know what it’s like. You study hard for your exams and you barely pass that test. You work hard at your job and you still don’t get promoted. You try to improve your business yet sales don’t increase one bit. While you’re doing all that, other people seem to just glide through life. Some people just have all the luck, right?

You know, I wish luck will give me a billion-dollar business tomorrow. I also want to get lucky and become a world champion athlete as well. I mean, that how most people think luck works right? You wake up one day and you suddenly built a multinational corporation from thin air, you suddenly won the world title fight without ever leaving your couch, or you go from fast food worker to a real estate billionaire in a day because you got “lucky.”

Sadly, that doesn’t happen. So what can we do about it?

[Read more…]

post

Natatakot ka ba sa Tagumpay?

English Version (Click Here)

Marami sa atin ang nangangarap na tumira sa malaki at magandang mansion, kumita ng napakaraming pera, magkaroon ng maraming kaibigan, at magkaroon ng mapagmahal na pamilya… pero ang isang dahilan kung bakit hindi natin ito nakakamit ay dahil marami sa atin ay lihim na natatakot sa tagumpay.

Kung titiyakin ko pa, marami sa atin ang natatakot sa kailangan nating gawin upang magtagumpay. Natatakot tayong iwanan ang mga nakasanayan natin at natatakot din tayong sumubok sa mga bagong gawain upang makamit ang mas-nakabubuti.

Kapag iniisip natin ang masaganang buhay, pinagdududahan din natin ang ating sariling kakayahan at naiisip lang natin ang mga dahilan kung bakit HINDI natin ito kaya. Ang mansion, ang kayamanan, at ang masayang pamilya ay nagmumukhang imposibilidad at ang iniisip natin ay “Paano kung nalugi ako sa negosyo? Paano kung nag-invest ako at nawala ang pera ko? Paano kung hindi ko gusto ang bago kong trabaho o patalsikin lang ako? Paano kung ayaw nila sa akin? Bakit hindi ko masabi sa pamilya ko na mahal ko sila? Paano kung mawala ang lahat ng mayroon ako ngayon?” Dahil doon, nananatili tayo sa kasalukuyan nating kalagayan, ginagawa lang ang nakasanayan natin, at nakukuha lang natin ang palagi nating nakakamit.

Bukod pa sa lahat ng iyon, marami ang nangangarap ng mabuting pagbabago, pero kakaunti lang ang gustong GAWIN ang mga pagbabagong iyon. Marami ang nangangarap magtagumpay at yumaman, pero iilan lang ang gustong gumawa ng pagsisikap na kinakailangan. Milyon-milyong katao ang nabibigo sa buhay dahil natatakot silang sumubok.

Ano ang gagawin mo? Paano mo haharapin ang takot? Paano mo mapagsisikapan ang pangarap mong buhay?

[Read more…]

Click here to connect!