post

Related Media: goal

post

Isang Pangarap: Pasaganahin ang Mundo, Puksain ang Kahirapan

ENGLISH Version (Click Here)
“Ang edukasyon ang pinakamalakas na sandatang pwede mong gamitin para baguhin ang mundo.”
– Nelson Mandela

6pm o 7pm na kapag papauwi ako mula sa trabaho. Sa paglakad pauwi, napapadaan ako sa isang overpass na dinadaanan ng maraming tao.

Doon sa lapag, nakikita ko siya ilang beses kada linggo. Nakaupo sa daan, ang kaniyang mga binti ay nakatupi at nakatago sa maruming damit. Ang kaniyang balat ay marungis, buhok niya’y kulot at mahaba na sa kawalang-alaga, at ang kaniyang mukha ay hindi umiimik. Sa kamay niya ay may maruming plastic na baso, gamit na at itinapon ng iba, at palagi niya itong inaabot sa mga dumadaan. Tahimik lang siyang nanlilimos.

Naghuhulog ako ng limang-piso habang naglalakad pauwi.

Kada-linggo ilang beses ko siyang nakikita sa parehong lugar, parehong damit, at ganoon pa rin ang ginagawa. At naghuhulog uli ako ng limang-piso.

Linggo-linggo nakakakuha siya ng barya mula sa mga naglalakad. Linggo-linggo andoon lang siya. Magkano pa kaya ang kailangan nating ibigay para makabili siya ng maayos na damit? Magkano para makabili siya ng maayos na bahay? Magkano para makabili ng mabuting kabuhayan?
[Read more…]

Click here to connect!