post

Ano ang mga “Anak Mayaman”? (at bakit kailangan mong igalang ang lahat, Mayaman man o Mahirap)

English Version (Click Here)

Minsan, umakyat ako sa Mount Pinatubo, ang isa sa pinakapopular na bulkan sa Pilipinas. Simple at masaya ang pag-akyat sa tabi ng mga ilog at talampas at napakaganda ng crater lake sa tuktok. Sa tabi ng crater at rest stop ay may matarik na hagdanan, at nakakapagod akyatin iyon kung hindi ka palaging nag-eexercise. Siyempre, marami sa aming mga turista ay napapagod doon.

Ang isa sa mga guides, isang local na sanay na sa bundok nagsalita tunkol sa “anak mayaman” gamit ang nakaiinsultong tono. Marami ang nag-iisip ng ganoon: Ang mga anak mayaman ay mahina, masama, at spoiled. Diba nga ganoon sila lahat sa TV?

[Read more…]

post

What are “Rich Kids”? (and why you should be kind to everyone, Rich OR Poor)

Tagalog Version (Click Here)

Some time ago I climbed Mount Pinatubo, one of the most famous volcanoes in the Philippines. It was a simple and enjoyable hike along the rivers and the canyons and the crater lake at the end was beautiful. Around the crater near the rest stop is a set of stairs, and it’s rather tiring to climb unless you exercise often. Of course, a lot of us tourists get tired there.

One of the guides, a local who is used to the mountain landscape remarked “Anak mayaman” (rich person’s offspring, or “rich kid”) in a disparaging tone. It’s a common mindset: Rich kids are weak, mean, and spoiled. I mean, that’s how they all are on TV, right?

[Read more…]

post

Pagpatay sa Pangarap at Pagpapahirap sa mga Mahihirap

English Version (Click Here)

Ang isang bagay na kinaaayawan ko ay ang mga taong nagsasabi na mangmang, tamad, o walang kwenta ang mga mahihirap. Hindi nila ito sinasabi ng lantaran, pero mahahanap mo sila kapag may nagpost ng mga inspiring rags to riches (mahirap nagsikap magpayaman) stories. Sila ang mga nagsasabi na “yumaman lang sila dahil maswerte sila” at “imposibleng yumaman ang mahihirap dahil wala silang edukasyon, oportunidad, kakayahan, atbp.” Sila rin ang nagsasabi na “walang kwenta ang magsikap” o “marami ang nagsisikap pero mahirap pa rin” at walang mabuting solusyong ibinibigay.

Marami sa mga ganoon ang nagkakamali sa interpretasyon ng mga inspiring posts at iniisip nila na ang ibig-sabihin ng mga ito ay “naghihirap ang mga mahihirap dahil sa ginagawa nila” o “ang pagsisikap ay gumagana para sa iba, pero para sa karamihan ito’y walang kwenta.” Sila ay napakabuting halimbawa kung paano ang pag-iisip at pananaw ay nakaaapekto sa ating mga nakikita sa mundo: habang ang karamihan sa atin ay nakakakita ng pagkukuhanan ng inspirasyon (“Kung nagawa nila , kaya rin natin!”), nakikita nila ang mga iyon bilang panlalait (“Maswerte lang ang mga yumaman pero tayo ay mabibigo kaya huwag na lang nating subukan!”).

Kahit mabuti ang intensyon nila sa pagsasabi ng mga problemang kinakaharap ng mga mahihirap, sa pagtutol sa mga inspiring posts nakasasama lamang ang ginagawa nila. Ang nagagawa lamang nila ay pinapahina nila ang loob ng mga mahihirap dahil sinasabi nila na hindi sila makakaahon mula sa kahirapan, at nasasabi rin nila na ang mga mahihirap ay masyadong mahina at kaawa-awa na hindi nila kayang magsikap para yumaman kung walang magbibigay sa kanila ng limos.

[Read more…]

post

Killing Dreams and Keeping Poor People Poor

Tagalog Version (Click Here)

One thing I hate are people who say and think that poor people are stupid, lazy, or useless. They don’t say it out loud, but you’ll usually find them when somebody shares inspiring rags to riches stories. They are the commenters who say that “rich people got rich only because they’re lucky” and “it’s impossible for a poor person to get rich because they don’t have the education, the opportunities, the skills, etc. to do it.” They’re also the ones who say that “hard work is useless” or “there are many who work hard but still end up poor” and never offer any encouraging solution.

Many of those people completely misinterpret the intent of inspiring posts to mean that “poor people are poor because it’s their own fault” or that “hard work works for some but it never works for everyone else.” They are the example of how our thoughts and perspectives affect our worldview: while many of us see those posts as sources of inspiration (“If they can do it, we can do it too!”), those people see them as insults (“Successful people just got lucky and everybody else will fail so they must NEVER even TRY!”).

While they mean well by trying to point out the problems that poor people face, by degrading and demeaning the message from inspirational posts they do far more harm than good. The end result is that they’re discouraging the poor by implying that they can NEVER rise above poverty, and that they are so weak and helpless that they can never earn prosperity unless somebody gives them charity.

[Read more…]

post

31 Self Improvement Tips para Magbago ng Kapalaran

English Version (Click Here)

Gaya ng kapag naging bihasa ka sa laws of physics at aerodynamics kakayanin mong lumipad, kapag natutunan at naging bihasa ka sa mga tuntunin ng buhay, mas-marami kang makakamit kaysa sa iba. Kapag pangarap mong makamit ang lahat ng iyong makakaya, kailangan mong alamin itong 31 self improvement tips na ito:

 

Para sa Mas-mabuting Kinabukasan
  1. Maging responsable para sa iyong Kapalaran

Ano ang palaging ginagawa ng mga UNSUCCESSFUL? Palagi nilang sinisisi ang ibang tao at palagi silang may palusot, lalo na sa kanilang sariling kasalanan at masamang habits. Palaging ang boss nila, ang ekonomiya, o ang gubyerno ang may kasalanan. Dahil hindi nila inaamin ang SARILI nilang pagkakamali, hinihintay lang nilang magbago ang mundo at hindi nila naiintindihan na sila ang may kakayanang magpaasenso sa kanilang sarili. Kung pangarap mong umasenso, dapat alalahanin mo na IKAW ang responsable sa iyong kapalaran.

  1. Magtakda ng MALAKING Layunin

Sabi ko nga sa isa kong article, ang nabubuhay ng walang layunin ay nagsasayang ng buhay para sa wala. Kung inuubos mo ang panahon mo sa pag-aalala at pag-react sa mga problemang palagi na lang sumusulpot, malalaman mo na lang na nasa katapusan ka na pala ng buhay mo at nagsisisi na wala kang mabuting nakamit.

[Read more…]

post

31 Self Improvement Tips to change your Destiny

Tagalog Version (Click Here)

Similar to how mastering the laws of physics and aerodynamics can allow you to fly, learning and mastering the laws of daily life will let you accomplish far more than those who don’t. If you wish to achieve your full potential, then here are 31 self improvement tips you should learn and remember:

 

For a Better Future
  1. Take Responsibility for Your Life

What do most UNSUCCESSFUL people have in common? They love blaming others and making excuses, especially for their own mistakes and bad habits. It’s always their boss’ fault, the economy’s fault, their government’s fault. Since they never admit to their OWN faults, they keep waiting for the world to change and they never realize that they personally hold the key to bettering their lives. If you want to someday become successful, then you must remember that YOU are the only one in charge of your destiny.

  1. Set BIG Goals

Like I said in a previous article, those who live without setting any definite goals waste their lifetimes achieving nothing worthwhile. If you spend your time worrying and reacting to the problems that keep popping up every now and then, you’ll wake up on your deathbed realizing and regretting that you’ve never really lived.

[Read more…]

post

Paano Magtipid ng Pera: Tatlong Masamang Mindset na Kailangang Iwasan

English Version (Click Here)

Isipin mong may robot na palaging bumabangga sa mga bato, pader, at nahuhulog palagi sa bangin habang nagtratrabaho sa isang lugar. Dahil sa naka-program na pattern na iyon, nasisira ang robot at kailangan siyang ayusin linggo linggo. Kahit alam ng robot na masamang masira, hindi niya mapigilan ang sarili niya dahil ganoon ang pagkaprogram sa kanya. Ganoon din tayong mga tao at kailangan nating maintindihan iyon para matutunan natin kung paano magtipid ng pera:

Kapag binago natin ang “bad programming” na nagdudulot ng pag-aksaya sa pera, mapipigilan natin ang paninira sa ating kinabukasan.

“Ang kasiyahan ng karamihan ay hindi naglalaho dahil sa malalaking trahedya o pagkakamali, pero sa paguulit-ulit ng mga maliliit na bagay na nakasisira dito.” – Ernest Dimnet

[Read more…]

post

How to Save Money: Three Thought Patterns to Unlearn NOW

Tagalog Version (Click Here)

Imagine a robot bumping into boulders, walking into walls, and falling off ledges while moving around the workplace. Because of that programmed pattern, it gets seriously damaged and needs repairs every week. Although it knows that being damaged is bad, it still can’t stop itself from bumping into walls or falling off ledges as those are what it’s been programmed to do. Humans behave in a similar way and knowing how to change that is the number one key to learn how to save money:

If we change our “bad programming” or bad spending habits, we will certainly stop damaging our financial future.

“The happiness of most people is not ruined by great catastrophes or fatal errors, but by the repetition of slowly destructive little things.” – Ernest Dimnet

[Read more…]

post

Ang Sikreto ng mga Matagumpay: Pagplano at Pag-iisip para sa Kinabukasan

English Version (Click Here)

Pwede kang mabuhay ng matagumpay, o pwede kang mabuhay ng walang katuturan. Paano mo malalaman kung alin ang iyong makakamit? Ito ang isang paraan: Kapag mas-malayo sa hinaharap ang pinag-iisipan o pinagplaplanuhan mo, malamang magiging matagumpay ka.

Marami sa atin ang iniisip na edukasyon, pagiging anak-mayaman, talino, atbp. lamang ang nagbibigay-tagumpay, pero ayon sa research ni Dr. Edward Banfield, hindi iyon totoo. Matapos pag-aralan ang napakaraming matagumpay o mayaman na tao, nakita niya na ang pinakamahalagang bagay ay ang isang paraan ng pag-iisip: Ang mga matagumpay sa buhay ay may mas-matagal na “time perspective.” (Mainam na basahin mo ang BrianTracy.com Article na ito)

Ano nga ba iyon? Simple lang: Ang mga nagtatagumpay sa buhay ay nag-iisip tungkol sa kanilang kinabukasan. Pinag-iisipan nila ang kapalaran nila sa bawat desisyon at planong ginagawa nila, habang ang mga hindi successful ay nag-iisip lang tungkol sa panandaliang katuwaan at nakakalimutan nila ang mga negatibong epekto ng kanilang mga ginagawa.
[Read more…]

post

The Achiever’s Secret: Long Term Goals and Long Term Thinking

Tagalog Version (Click Here)

You can live a fulfilling life of success and achievement, or you can live in mediocrity. How do you tell which one you’ll have? Here’s one way: The longer your timeframe when planning (like making long term goals) and making decisions, the higher your chances of becoming successful.

Many of us think that things like educational attainment, being born into a rich family, intelligence, etc. are the only factors that lead to success, yet Dr. Edward Banfield found otherwise. After studying a lot of financially successful people, he discovered that the most important factor is a particular way of thinking: Those who are successful tend to have a longer “time perspective.” (You can read more about it here on this BrianTracy.com Article)

What does that mean? It’s simple: high-achievers think long-term. Successful people think further into the future when making plans and daily choices, and by contrast, unsuccessful people tend to only think about short-term enjoyment and forget about the long term negative consequences.
[Read more…]

Click here to connect!