post

Related Media: quote

post

Sampung Success Quotes sa Productivity at Focus

English Version (Click Here)

Gustohin man nating isipin na ang pagsisikap lamang ang kailangan para magtagumpay, ang katotohanan ay kulang ito. Mas marami kang kailangan kaysa sa pagpipilit at pagpapagod. Ano ang kailangan mo para pagbutihin ang iyong gawain? Heto ang sampung mahahalagang aral mula sa sampung iba-ibang tao.

  1. “Never mistake activity for achievement.” – John Wooden

(Huwag kang magkamaling isipin na magkatumbas ang pagsisikap at pag-asenso.)

 

  1. “You’ve got to think about the big things while you’re doing small things, so that the small things go in the right direction.” – Alvin Toffler

(Kailangan pag-isipan mo ang mga malalaki o mahahalagang bagay habang ginagawa mo ang mga karaniwang bagay, para ang mga ito ay patungo sa tamang direksyon.)

 

  1. “So often, people are working hard at the wrong thing. Working on the right things is probably more important than working hard.” – Caterina Fake

(Madalas, marami ang nagtratrabaho o nagpapagod sa maling bagay. Ang pagtrabaho sa mga tamang gawain ay malamang mas mahalaga kaysa sa pagpapagod o pagsisikap.)

 

[Read more…]

post

10 Success Quotes on Productivity and Focus

Tagalog Version (Click Here)

While we’d like to think working harder will make us more successful, the reality is that it won’t. There’s more to it than just adding in extra effort. What do you need to improve your productivity? Here’s ten valuable insights from ten different people.

  1. “Never mistake activity for achievement.” – John Wooden
  1. “You’ve got to think about the big things while you’re doing small things, so that the small things go in the right direction.” – Alvin Toffler
  1. “So often, people are working hard at the wrong thing. Working on the right things is probably more important than working hard.” – Caterina Fake

[Read more…]

post

Karapatan mong Yumaman at Umasenso

English Version (Click Here)

Stress sa trabaho, mga babayarang gastusin, at napakarami pang problemang lumilitaw araw araw. Ang lahat ng ito ay parang nakakapagpawala ng pag-asa sa buhay. Malamang maiisip mo rin na kung ano man ang mayroon ka ngayon, buhay na isang kahig isang tuka, ang tangi mong makakamit. Maiisip mo din na ang mediocrity, pagkabigo, at pati kahirapan ay normal.

Hindi totoo iyon.

Ang DAPAT mong makamit at ang NAKALAAN para sa iyo sa buhay ay kayamanan at tagumpay. Karapatan mong yumaman, at gaano mo man isipin na hindi ito totoo, ito’y nararapat sa iyo kapag pinagsisikapan mo ito. Alalahanin mo ang mga quotes dito kapag ikaw ay nagdududa pa.

[Read more…]

post

It’s your right to be Rich and Successful

Tagalog Version (Click Here)

Stress from work, bills to pay, and all sorts of problems popping up every day. All of them can make life seem hopeless sometimes and you probably think that what you have now, a life living paycheck to paycheck, is all that you’re ever going to get. You could even think that mediocrity, failure, and even poverty are all normal.

Well, they’re not.

What you SHOULD have and what you’re DESTINED to have is wealth and success. It’s your right to be rich, and no matter how much you think otherwise, you are deserving of it as you work to earn it. Remember these quotes if you ever start to doubt that.

[Read more…]

post

25 Best Pera Quotes (Tagalog Translations)

English Version (Click Here)

Ang mga idea o kaalaman ay nakakapagpabago ng buhay at minsan ang kaunting inspirasyon ay lubusang nakabubuti. Kung gusto mo ng kaunting lakas ng loob na magtutulak sa iyo patungong kasaganaan, and 25 best pera quotes ay para sa iyo!

Pag-Asenso at Pera Quotes

 

1. “Without wisdom, gold is quickly lost by those who have it, with wisdom, gold can be secured by those who have it not.” – George S. Clason

(Kung walang kaalaman, ang pera ay naglalaho mula sa mga nakahawak nito, pero kung may kaalaman, ito ay makakamit ng mga wala pa.)

 

2. “The lack of money is the root of all evil.” – Mark Twain

(Ang kawalan ng pera ang ugat ng kasamaan.)

[Read more…]

post

25 Best Quotes on Money and Wealth

Tagalog Version (Click Here)

Ideas change lives and sometimes just a little bit of inspiration goes a long way. If you want a little push to jump start your way to prosperity, then here are 25 amazing quotes on money to inspire you!

Quotes on Money and Wealth

 

1. “Without wisdom, gold is quickly lost by those who have it, but with wisdom, gold can be secured by those who have it not.” – George S. Clason

 

2. “The lack of money is the root of all evil.” – Mark Twain

[Read more…]

post

10 Wealth Quotes – Magsikap at Umasenso (Tagalog Translations)

English Version (Click Here)
1. “The indispensable first step to getting the things you want out of life is this; decide what you want.” – Ben Stein
(And pinakauna mong kailangang gawin para makamit mo ang mga gusto mo sa buhay ay ito; itakda mo kung ano ang gusto mo.)

Kung wala kang malinaw na pangarap, simple lang ang kalalabasan mo: Dahil wala kang pinatutunguhan, magpapagod ka lang para manatiling buhay.

2. “Don’t worry about what other people think, there will always be people who want to see you fail, because they can’t succeed.” – Source Unknown
(Huwag mong alalahanin ang iniisip ng iba, maraming tao ang gusto kang makitang mabigo dahil hindi nila kayang magtagumpay.)

Kung nagsikap at umasenso ka, lalaitin ka ng iba dahil mas-magaling ka. Kung hindi maganda ang kinadatnan ng iyong buhay, lalaitin ka pa rin ng iba dahil nabigo ka at mamaliitin ka nila para maipagmalaki nila ang kanilang sarili. Kung nakisabay ka naman sa iba, mararamdaman mo ang pinakamasamang resulta sa lahat: pupunahin ka ng iyong puso dahil iniwan mo ang iyong mga pangarap.

[Read more…]

post

10 Wealth Quotes – Strive for the Best

Tagalog Version (Click Here)
1. “The indispensable first step to getting the things you want out of life is this; decide what you want.” – Ben Stein

If you don’t have clear goals, the outcome of your life will be simple: Since you’re going nowhere, you’ll just end up merely working to survive.

 

2. “Don’t worry about what other people think, there will always be people who want to see you fail, because they can’t succeed.” – Source Unknown

If you do well in life, people will criticize you for doing better. If you don’t do well, people will criticize you for being a failure and mock you to feel better about themselves. If you stay on the same level as everyone else, you’ll feel the worst outcome of all: your own heart with criticize you for giving up on your dreams.

[Read more…]

post

7 Wealth Quotes Tungkol sa Kawalan ng Pera (At Kung Paano ito Mababago)

English Version (Click Here)
Nakakalungkot ba ang wallet at bank account na walang laman?
Hayaan mong ma-Inspire ka ng pitong Wealth Quotes na ito!

 

1. “Being poor is a frame of mind. Being broke is a temporary situation.” – Mike Todd

(Ang pagiging Mahirap ay isang uri ng pag-iisip. Ang paghihirap ay panandaliang sitwasyon lamang.)

 

2. “Empty pockets never held anyone back. Only empty heads and empty hearts can do that.” – Norman Vincent Peale

(Ang kawalan ng pera ay hindi nakahahadlang sa kahit sino. Ang kawalang-laman ng puso’t isipan lamang ang nakakagawa noon.) [Read more…]

post

7 Wealth Quotes about Being Broke (and How to Change It)

Tagalog Version (Click Here)
Troubled by your empty wallet and bank account?
Let these 7 Wealth Quotes inspire you to change that!

 

1. “Being poor is a frame of mind. Being broke is a temporary situation.” – Mike Todd

 

2. “Empty pockets never held anyone back. Only empty heads and empty hearts can do that.” – Norman Vincent Peale

 

3. “Beware of little expenses. A small leak will sink a great ship.” – Benjamin Franklin

[Read more…]

Click here to connect!