post

5 Paraan para maging Magaling Makisama

*Ang article na ito ay naglalaman ng affiliate links.

English Version (Click Here)

Para sa iyong negosyo man o career, o para sa iyong mga kaibigan at pamilya, ang pagiging magaling makisama ay isang kakayahang kailangan para magtagumpay sa buhay at magkaroon ng mabubuting pakikipag-ugnayan sa iba. Sayang lang at napakaraming tao ang nandadaya dito at gumagamit lamang ng pambobola at panloloko. Kung gusto mong magustuhan ka ng mga tao, kailangan gamitin mo ang tamang paraan: ang paggamit ng kabutihan at tapat na kalooban. Ito ang limang aral na kailangan mo ngayong pag-aralan.

5 Paraan para maging Magaling Makisama

5 Paraan para maging Magaling Makisama - Your Wealthy Mind

  1. Magpakita ng Tapat na Pagpapahalaga sa Ibang Tao

Sino ang mas pipiliin mo bilang kaibigan, katrabaho, o pamuno? Ang isang tao na sarili lang ang iniisip, hindi ka pinapansin, at pinupuna ang lahat ng iyong sinasabi at ginagawa, o mas pipiliin mo ba ang isang tao na nagmamalasakit para sa iba, pinapahalagahan ang mga ginagawa mo, at nagbibigay ng tamang payo kapag ikaw ay nagkakamali? Mas gusto mo ba ang isang tao na iniisip nilang mas-mataas sila kaysa sa iyo, o ang isang tao na tinuturi kang parang kaibigan?

Sabi ni Norman Vincent Peale, ang may akda ng “The Power of Positive Thinking”, may isang katangiang kailangan para magustuhan ka ng iba: “Tapat at tuwirang pagiintindi at pagmamahal sa kapwa tao.” Ito ay, sabi ni Dale Carnegie, iba sa pambobola na simpleng manipulasyon lamang. Ang pagpapahalaga ay isang papuri na ibinibigay dahil gusto mo at hindi dahil may gusto kang makuha.

Magpakita ka ng tapat na pagpapahalaga sa ibang tao at papahalagahan ka rin nila.

 

  1. Piliin mo ang Makabubuti para sa Lahat

Halos walang tao ang gustong maisahan. Kahit natutuwa ka kapag “nanalo” ka sa negosasyon, ang “natalong” panig naman ay iiwas sa iyo (at sasabihin din nila sa iba na mapag-abuso ka). Nanalo ka sa isang laban, pero nawalan ka naman ng mga kaibigan.

Ito ang isang aral na natutunan ko mula sa “The 7 Habits of Highly Effective People” ni Stephen Covey: Think WIN-WIN. (Mag-isip ka ng paraan para manalo lahat). Sa pakikitungo mo sa iba, maghanap ka ng paraan kung paano magkakabenepisyo ang lahat. Halimbawa, kung humingi ka ng tulong, magbigay ka ng bagay na katumbas ang halaga o magbigay-tulong ka sa kinabukasan at panindigan mo iyon.

Kapag makikitungo ka sa iba, dapat PALAGI kang tapat: Huwag mong lolokohin ang ibang tao, at huwag ka ring magpaloko.

 

  1. Tumulong ng walang kapalit

Ang ibig-sabihin ng “devil’s bargain” ay isang deal o transaksyon kung saan malaki ang mawawala sa iyo pero kaunti lang ang benepisyong makukuha mo. May mga kilala ka bang tao na, kung humingi ka ng tulong, madalas aabusuhin nila ang iyong utang na loob?

“Sige na, binigyan kita ng P1,000 noong nakaraang linggo noong nangailangan ka ng pera! Baka naman pwede mo akong hayaang manatili sa bahay mo at kainin ang kalahati ng pagkain mo ng isang buwan! Kung ayaw mo, edi hindi ka mabuting kaibigan.”

Huwag kang maging ganoon. Inaayawan ang mga mapang-abuso at aayawan ka din kapag ginawa mo iyon. Isipin mo: Mahilig ka bang magbigay ng favors para makakuha ng benepisyo? Mahilig ka bang gumamit ng itang ng loob ng iba kapag ginusto mo? Tumigil ka na. Kapag tutulong ka sa iba, gawin mo dahil tama lang iyong gawin at hindi dahil may gusto kang makuha.

Sa kabilang dako naman, ang pagsakripisyo ng kapakanan mo (at ng pamilya mo) para tumulong sa iba ay hindi rin nakabubuti. Ibebenta mo bahay mo para matulungan ang isang kaibigan? (at magrereklamo ka kapag hindi niya ito gagawin para sa iyo?) Huwag! May mga paraan para tumulong ng hindi nagsasakripisyo: Magbigay ng lakas ng loob at pag-asa, mga contacts, idea, o iba pang paraan ng pagtulong para malutas nila ang sarili nilang problema.

Alalahanin mo ang sinabi ni Malcolm S. Forbes: “You can easily judge the character of a man by how he treats those who can do nothing for him.” (Madali mong malalaman ang kalooban ng isang tao mula sa pagtrato niya sa ibang walang magagawa para sa kanya). Tumulong ka dahil mabuti kang tao, hindi dahil may gusto kang makuha.

 

  1. Pag-aralan mo kung paano maging Charismatic

Sabi ni Olivia Fox Cobane, ang may-akda ng “The Charisma Myth: How Anyone can Master the Art and Science of Personal Magnetism”, mayroon daw tatlong mahahalagang sanhi ng pagiging Charismatic: Presence, Power, at Warmth.

Ang “Presence” ay ang tunay na pakikinig at pakikitungo sa iba. Malalaman mo ang kawala nito kapag may kinakausap ka at alam mong hindi sila nakikinig kasi may iba silang iniisip. Malamang pakiramdam mo nabastos ka dahil doon, kaya iwasan mong gawin iyon sa ibang tao.

Ang “Power” charisma ay ang kakayahang ipahiwatig sa iba na kaya mong baguhin ang mundong kinagagalawan mo. Ito’y napakalapit sa tinatawag nating “confidence.”

Ang “Warmth” naman ay ang kagustuhan mong tumulong sa iba (bahagi nito ang ikatlong payo). Madalas, ito ang ginagawa ng tunay na leader: mabait sila sa kanilang mga empleyado. Sa kabilang dako naman, ang mga boss na nananakot ng empleyado at pumupuwersa sa kanila na magtrabaho ay kulang sa “warmth.”

Pag-aralan mong gamitin ang tatlo: Bigyan mo ng pansin ang ibang tao, mabuhay ka ng may tiwala sa sarili (confidence), at magpakita ka ng kagandahang loob sa iba. Ang mga iyon ay mga kakayahan kung saan pwede kang maging dalubhasa. Kailangan mo lang maghanap ng mabuting libro at mag-practice.

 

  1. Magkaroon ng Positibong Pag-iisip

Malamang narinig mong karamihan sa komunikasyon ay nonverbal (hindi sa salita lamang). Mararamdaman mo madalas ang nakatagong intensyon kapag kinakausap ka ng mga taong mahilig magmanipula ng iba. Ito ma’y mula sa tono ng kanilang boses, ang kanilang ngiti, o pagtingin nila sa iyo, alam mong may ibang ibig-sabihin ang sinasabi nila. Kahit magsalita sila na “Gusto kitang tulungan” (pero may kailangan kang gawin para sa akin mamaya) o “Maganda ka ngayon ah” (pwedeng pahiram ng pera?), mararamdaman mo na ang ibang tao ay gusto ka lamang gamitin at kinaaayawan mo sila dahil doon.

Mararamdaman din iyon ng ibang tao kapag IKAW ang gumawa noon kaya iwasan mo ito kahit anong mangyari.

Ito ang susi na magpapagana sa naunang apat na payo: hindi ang mga salitang ginagamit mo ang mahalaga kundi ang pag-iisip o mindset na mayroon ka. Kailangan mo ng mabuting intensyon, tapat na pagpapahalaga sa iba, at tunay na intensyong tumulong.

Simulan mo sa mindset o pag-iisip na mabuti kang tao at gumagawa ka ng napakabuti para sa mundo. Kapag natutunan mong paniwalaan iyon, mararamdaman ng iba ang mabuti mong intensyon at magiging mabait din sila sa iyo.

Sabi ni John Maxwell, kakaunti ang nagtatagumpay sa mundo kung hindi sila gustong pagtagumpayin ng maraming tao. Yun ang dahilan kung bakit kailangan mong pakinggan itong payo ni Zig Ziglar: “You can have everything in life you want, if you will just help other people get what they want.” (Makukuha mo ang kahit anong gusto mo kapag tinulungan mo ang ibang tao na makuha nila ang gusto nila.”

Maging mabait ka sa iba, at magiging mabait din sila sa iyo. Iyon ang pinakamabuting paraan para magustuhan ka ng iba at maging magaling makisama. Ano sa palagay mo? May iba ka pa bang mga payo para maging mas kalugud-lugod?

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

About Ray

Ray is the head writer behind YourWealthyMind.com and is a proponent of improving the world using excellent ideas and self-education. He believes that anyone can achieve their goals once they learn how, and he considers it his mission to enrich lives and end poverty by teaching people the lessons they need to succeed.

Leave a Reply

Want to Receive Future Freebies and Updates?

For FREE Self-Improvement, Personal Finance, and Success Articles (and other great stuff), just enter your email below!

Your info is safe with us!
Click here to connect!