post

Limang Aral sa Buhay mula sa Parkour Training

English Version (Click Here)

“Think you are weak, think you lack what it takes, think you will lose, think you are second class – think this way and you are doomed to mediocrity.” – David J. Schwartz, The Magic of Thinking Big

(Isipin mong mahina ka, na ika’y may pagkukulang, na ika’y matatalo, na ika’y second class lamang – mag-isip kang ganito at ikaw ay isusumpa sa pagiging mababang uri ng tao.)

Mga dalawang linggo na ang nakalipas, inimbita ako ng kaibigan ko sa Ninja Academy sa Las Pinas para magpractice ng parkour. Kung hindi mo alam kung ano iyon, isipin mo kung paano tumatakbo ang mga tao para umiwas sa mga obstacles o hadlang sa mga action movies. Panoorin mo saglit itong video na ito para malaman mo kung ano ang itsura noon:

Hindi lang astig na kakayahan, marami ka ring ibang matututunan sa parkour (at ibang sports) kapag ikaw ay nag-isip ng mabuti. Ito ang ilan sa mga aral na matututunan mo mula sa ilang oras ng pagsasanay:

[Read more…]

post

5 Life Lessons from Parkour Training

Tagalog Version (Click Here)

“Think you are weak, think you lack what it takes, think you will lose, think you are second class – think this way and you are doomed to mediocrity.” – David J. Schwartz, The Magic of Thinking Big

A couple of weeks ago my friend invited me to Ninja Academy in Las Pinas to practice parkour. If you don’t know what that is yet, imagine how people run through obstacles in action movies. Just play this video a bit to see what it’s like:

More than just some cool new tricks, you can learn a lot more from parkour (and other sports) if you pay close attention. These are the some of the lessons you can learn from a few hours of training:

[Read more…]

post

Looking for good Nonfiction Books? Read these next!

Learning new things every day is one of the best habits you can ever develop, and the quickest way to do that is by reading and learning from the lives and experiences of others. If you’re looking for some good nonfiction books to read next, then check out our list here for some ideas!

[Read more…]

post

Ibang paraan para Kumita: Negosyo Ideas at ibang paraan para Kumita ng Pera

*Ang article na ito ay naglalaman ng affiliate links.

English Version (Click Here)

Minsan, ang simpleng pag-iisip ng mga posibilidad ay nakakapagpakita ng mga oportunidad na hindi mo lang nakita. Nawalan ka na ba ng gana sa buhay? Gusto mo pa bang kumita pa ng pera para mabayaran ang mga bayarin/bills, utang, at iba pang gastusin? Gusto mo bang gumawa ng ibang bagay para kumita bukod sa 9-5 rush o karaniwang trabaho, kahit sa weekend lamang? Subukan mong mag-isip ng mga ideas para sa negosyo at iba pang paraan para kumita ng pera. Siguradong makakahanap ka ng oportunidad para kumita ng pera kapag naghanap ka ng mga posibilidad, kaya bakit hindi ka magsimula dito para makahanap ng inspirasyon?

*Take note: Ang mga idea dito ay naisip ko lang sa isang umaga ngayong Lunes. Isipin mo na lang ang mga maiisip mo kapag ikaw ay nag-isip pa mag-isa o kapag kasama ang mga kaibigan at may mas-marami kang oras.

[Read more…]

post

Making money on the side: Business Ideas and Other ways to Earn Money

*This article contains affiliate links.

Tagalog Version (Click Here)

Sometimes, simply imagining possibilities can show you opportunities that you’ve simply never noticed. Are you stuck in a rut? Do you want more income to cover all your bills, debts, and other expenses? Do you want to just branch off and do something different from the 9-5 rush, even if it’s only for the weekends? Try brainstorming for small business ideas and other ways to earn more income. You’re sure to find opportunities for making money on the side once you start searching for possibilities, so why don’t you start here for a little inspiration?

*Take note: These are ideas I got from a Monday morning brainstorming session. Just imagine the things you can think of on your own or with your friends when you have more time.

[Read more…]

post

25 Best Pera Quotes (Tagalog Translations)

English Version (Click Here)

Ang mga idea o kaalaman ay nakakapagpabago ng buhay at minsan ang kaunting inspirasyon ay lubusang nakabubuti. Kung gusto mo ng kaunting lakas ng loob na magtutulak sa iyo patungong kasaganaan, and 25 best pera quotes ay para sa iyo!

Pag-Asenso at Pera Quotes

 

1. “Without wisdom, gold is quickly lost by those who have it, with wisdom, gold can be secured by those who have it not.” – George S. Clason

(Kung walang kaalaman, ang pera ay naglalaho mula sa mga nakahawak nito, pero kung may kaalaman, ito ay makakamit ng mga wala pa.)

 

2. “The lack of money is the root of all evil.” – Mark Twain

(Ang kawalan ng pera ang ugat ng kasamaan.)

[Read more…]

post

25 Best Quotes on Money and Wealth

Tagalog Version (Click Here)

Ideas change lives and sometimes just a little bit of inspiration goes a long way. If you want a little push to jump start your way to prosperity, then here are 25 amazing quotes on money to inspire you!

Quotes on Money and Wealth

 

1. “Without wisdom, gold is quickly lost by those who have it, but with wisdom, gold can be secured by those who have it not.” – George S. Clason

 

2. “The lack of money is the root of all evil.” – Mark Twain

[Read more…]

post

Oportunidad o Pagkabigo: Makukuha mo ang Iyong Pinag-iisipan

English Version (Click Here)

“Thoughts are things” (Napoleon Hill), “ano man ang palagi mong pinag-iisipan ay dadami”, at “hanapin mo at makakamit mo” (Matteo 7:7). Ano mang pag-isipan mo kapag wala kang ginagawa ang magiging batayan ng palagi mong makikita at makakamit: Oportunidad o Pagkabigo. Ang pinag-iisipan , pinaniniwalaan, at perspectives mo ang magiging batayan ng iyong pananaw sa mundo.

 • Ang iba nakakakita ng isang bakanteng lote… ang iba naman nakakakita ng posibleng sakahan o shopping mall.
 • Ang iba nakakakita ng kalsadang puno ng pagod na trabahador… ang iba naman nakakakita ng kalsadang nangangailangan ng restaurant o cafe.
 • Ang iba nakakakita ng laptop para sa games at facebook… ang iba nakakakita ng kagamitan para sa online business.
 • Ang iba nakakakita ng luma at sirang mga bahay…ang iba nakakakita ng renovation at decoration business opportunity.
 • Ang iba nakakakita ng taong walang trabaho… ang iba naman nakakakita ng posibleng entrepreneur o empleyado.
 • Ang iba nakikita na wala silang oras dahil sa matagal na commute… ang iba nakakakita ng panahon para magbasa ng business o investing books habang nasa bus o tren.
 • Ang iba nakakakita ng panahon para manood ng TV… ang iba nakakakita ng panahon para pag-aralan ang mga investments.
 • Ang iba nakakakita ng perang maipangsusugal… ang iba nakakakita ng perang pwedeng i-invest para sa kanilang kinabukasan.
 • Ang iba nakakakita ng libro tungkol sa finance, business, o investing na nagkakahalagang P500 at iniisip nilang napakamahal nito… ang iba nakakakakita ng kaalamang pwede nilang gamitin para kumita ng sampung milyong piso.
 • Ang iba nakikita na mahihirap sila… ang iba naman nakikita na pwede silang magsikap para yumaman.
 • Ang iba nakakakita ng lahat ng problema at limitasyon sa buhay… ang iba nakikita nila ang kanilang mga biyaya at oportunidad.

Uulitin ko: Ang iyong pinag-iisipan, pinaniniwalaan, at perspectives ang magiging batayan mga oportunidad o problemang mahahanap o makakaligtaan mo, pati na rin ang mga gagawin mo tungkol dito. Ano ang pananaw mo sa mundo?

[Read more…]

post

Opportunities or Failure: You get what you Think About

Tagalog Version (Click Here)

“Thoughts are things” (Napoleon Hill), “what you focus on and think about expands”, and “seek and you will find” (Matthew 7:7). Whatever you think about during your free time determines what you will consistently see AND what you will always get: Opportunities or Failure. Your thoughts, beliefs, and perspectives determine your worldview.

 • Some people see an empty field… others see a possible farmland or a shopping mall.
 • Some people see a street full of tired commuters… others see a street that needs a restaurant or a cafe.
 • Some people see a laptop for games and facebook… others see an online business tool.
 • Some people see old and broken houses… others see a renovation and decoration business opportunity.
 • Some people see an unemployed person… others see a potential entrepreneur or employee.
 • Some people see that they have no time because of their long commutes… others see free time to read business and investing books while on the bus or train.
 • Some people see free time to waste and watch TV after work… others see time to study investments.
 • Some people see money they can spend on gambling… others see money they can invest for their future.
 • Some people see a book on finance, business, or investing that costs $10 and think it’s expensive… others see knowledge that can let them earn $10 million.
 • Some people see that they’re poor… others see that they can someday become rich.
 • Some people see all their problems and limitations in life… others see all their blessings and opportunities.

Again, your thoughts, beliefs, and perspectives determine the opportunities and problems that you notice or ignore as well as how you act upon them. How do you see the world around you?

[Read more…]

post

Paano Magtipid ng Pera: Tatlong Masamang Mindset na Kailangang Iwasan

English Version (Click Here)

Isipin mong may robot na palaging bumabangga sa mga bato, pader, at nahuhulog palagi sa bangin habang nagtratrabaho sa isang lugar. Dahil sa naka-program na pattern na iyon, nasisira ang robot at kailangan siyang ayusin linggo linggo. Kahit alam ng robot na masamang masira, hindi niya mapigilan ang sarili niya dahil ganoon ang pagkaprogram sa kanya. Ganoon din tayong mga tao at kailangan nating maintindihan iyon para matutunan natin kung paano magtipid ng pera:

Kapag binago natin ang “bad programming” na nagdudulot ng pag-aksaya sa pera, mapipigilan natin ang paninira sa ating kinabukasan.

“Ang kasiyahan ng karamihan ay hindi naglalaho dahil sa malalaking trahedya o pagkakamali, pero sa paguulit-ulit ng mga maliliit na bagay na nakasisira dito.” – Ernest Dimnet

[Read more…]

Click here to connect!